ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย
ติดตั้งระบบที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา
ข่าว - เยี่ยมชม/ติดตั้งระบบ
Saturday, 12 June 2010 15:43


ทีม Customer support แวะเยี่ยม ห้องสมุด โรงเรียน มหาวชิราวุธ สงขลา หลังการติดตั้งใช้งาน  เพื่อรับฟังคำแนะนำจากผู้ใช้งานระบบ

 

 

 

Read more...
 
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสานเยี่ยมชมระบบ
ข่าว - เยี่ยมชม/ติดตั้งระบบ
Friday, 28 May 2010 17:00


เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553  ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยทีมงานพัฒนา “ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย” (ALIST:Automated Library System For Thai Higher Education Institutes) ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญภัค สังฆมานนท์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะ  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ฯ (ALIST) ในเวอร์ชัน 3  ได้ให้ความสนใจดูการใช้งานระบบจริงในเวอร์ชันล่าสุดที่สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร รวมถึงเข้ารับฟังการบรรยายการจัดการระบบเครือข่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์อีกด้วย

 
WUNCA 21
ข่าว - สัมมนา


โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 21 (WUNCA 21th)” ระหว่างวันที่ 13 –15 มกราคม 2551 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี

โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอและให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสทดลองใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ (ALIST) เวอร์ชันล่าสุดซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 
ALIST User Group ครั้งที่ 3
ข่าว - สัมมนา
Friday, 28 May 2010 15:57

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม 2010 ALIST User Conference  ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีน เบย์ กระบี่  โดยมี ผศ.ดร. นิกร ศิริวงศ์ไพศาล รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นประธานในพิธีฯ

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาจำนวน 100 ท่าน ประกอบด้วยบรรณารักษ์ โปรแกรมเมอร์ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST)รวมถึงมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่สนใจอยากจะนำระบบฯ ไปทดลองใช้งาน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST) ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์พัฒนาขึ้น  รวมถึงให้ผู้ใช้ระบบได้ทดลองใช้งานระบบห้องสมุดฯในเวอร์ชันล่าสุดด้วย

 
« StartPrev12345NextEnd »

Page 5 of 5