ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย
ALIST ไปร่วมงาน WUNCA 22
ข่าว - สัมมนา
Thursday, 29 July 2010 09:50


ทีมงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ร่วมเปิดบูท แนะนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ งาน WUNCA 22 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อ 28-30 กรกฎาคม 2553 โดยงานนี้จัดพร้อมกับงานครบรอบ 20 ปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ร่วมงาน แวะชมและทดลองใช้ระบบที่ บูท ของ ALIST

 

Read more...
 
เยี่ยม ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ข่าว - เยี่ยมชม/ติดตั้งระบบ
Saturday, 12 June 2010 17:08


เมื่อเดือนมีนาคม 2553 ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันการศึกษาไทย Automated Library System for Thai Higher Education Institutes [ALIST] โดยไปกับทีมที่พัฒนาระบบของศูนย์คอมพิวเตอร์

คราวนี้แวะเยี่ยมหลายแห่งด้วยกัน เริ่มที่ โคราช ซึ่งใช้บริการระบบ ALIST ของศูนย์คอมพิวเตอร์อยู่ 2 แห่ง คือที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน และ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากนั้นแวะที่กรุงเทพฯเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์

เลยอยากจะนำภาพของหอสมุด ที่แวะไปเยี่ยมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

เริ่มด้วย ห้องสมุด ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน ส่วนงานนี้สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญภัค สังฆมานนท์ เป็น ผอ. จากการเข้าไปสัมผัสการทำงานและได้มีโอกาสพบท่าน รวมทั้งได้เห็นห้องสมุด ของที่นี่ นับได้ว่าท่านเป็นนักบริหารที่สมัยใหม่ สามารถนำทรัพยากรบุคคล ของมหาวิทยาลัยมาใช้ประโยชน์ ได้เหมาะเจาะจริงๆ ทั้งการออกแบบ การจัดวาง สอบถามมาทราบว่า ทำโดยทีมอาจารย์ บุคลากร ที่มีความรู้ในด้านต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ทั้งสิ้น

พื้นที่ของ หอสมุดเป็นเป็นหลายๆชั้น แต่ละชั้นแบ่งแยกจัดเป็นสีต่างๆ ด้านหน้ามีหน้าต่างกระจกจัดเป็นกิจกรรมต่างๆตามช่วงเวลาเสียดายไม่ได้ถ่ายส่วนหน้ามา

ประชุมที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีมงาน ALIST ประชุมร่วมกับทีมผู้บริหารและบรรณารักษ์

Read more...
 
ติดตั้งระบบที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา
ข่าว - เยี่ยมชม/ติดตั้งระบบ
Saturday, 12 June 2010 15:43


ทีม Customer support แวะเยี่ยม ห้องสมุด โรงเรียน มหาวชิราวุธ สงขลา หลังการติดตั้งใช้งาน  เพื่อรับฟังคำแนะนำจากผู้ใช้งานระบบ

 

 

 

Read more...
 
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสานเยี่ยมชมระบบ
ข่าว - เยี่ยมชม/ติดตั้งระบบ
Friday, 28 May 2010 17:00


เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553  ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยทีมงานพัฒนา “ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย” (ALIST:Automated Library System For Thai Higher Education Institutes) ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญภัค สังฆมานนท์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะ  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ฯ (ALIST) ในเวอร์ชัน 3  ได้ให้ความสนใจดูการใช้งานระบบจริงในเวอร์ชันล่าสุดที่สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร รวมถึงเข้ารับฟังการบรรยายการจัดการระบบเครือข่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์อีกด้วย

 
« StartPrev123456NextEnd »

Page 5 of 6