ข่าว - สัมมนา
Written by Administrator   
Monday, 26 April 2010 21:06

กำหนดการสัมมนาเชิงวิชาการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ครั้งที่ 3

(Automated Library System for Thai Higher Education Institutes Users Conference)

วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนย์ เบย์ กระบี่ อำเภออ่าวนาง จังหวัดกระบี่

วันที่ 3 พฤษภาคม 2553    
สถานที่: ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนย์ เบย์ กระบี่

เวลา เนื้อหา วิทยากร
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.10 น. กล่าวต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
09.10-09.20 น. แนะนำทีมห้องสมุดและลูกค้าสัมพันธ์ เนาวรัตน์ สอิด
09.30-10.30 น. การทำงานและพัฒนาการของฟังก์ชั่นต่างๆในแต่ละโมดูล ได้แก่
- Acquisition Module
- Cataloging Module
- Circulation Module
วิไลลักษณ์ ผอมภักดี
10.30-10.45 น. พัก-อาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45-12.00 น. การทำงาน และพัฒนาการของฟังก์ชั่นต่างๆ ในแต่ละโมดูล ได้แก่
- Serials Control Module 
- Online Public Access Catalog (OPAC)
- System Administration
วรพจน์ คงอรุณ
12.00-13.00 น. พัก-อาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. ทดลองใช้ระบบเวอร์ชัน 4 โดยแบ่งกลุ่มตาม
โมดูลย่อย
ทีม ALIST
วันที่ 4 พฤษภาคม 2553
07.00 19.00 น.

ทัศนศึกษาจังหวัดกระบี่แบ่งปันข่าวนี้ให้กับเพื่อน