ALIST ไปร่วมงาน WUNCA 22
ข่าว - สัมมนา
Written by Customer relations team   
Thursday, 29 July 2010 09:50


ทีมงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ร่วมเปิดบูท แนะนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ งาน WUNCA 22 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อ 28-30 กรกฎาคม 2553 โดยงานนี้จัดพร้อมกับงานครบรอบ 20 ปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ร่วมงาน แวะชมและทดลองใช้ระบบที่ บูท ของ ALIST

 

 

พื้นที่ที่ เจ้าภาพจัดให้อยูด้านหน้าทางเข้า ทีมงานกำลังเตรียมจัด ตกแต่ง

ในงานนี้ได้จัด WORK SHOP ระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้กับผู้สนใจ ด้วย

โดยจัดเตรียมระบบให้ลองใช้งาน ครบทั้ง 6 โมดูล

บรรยากาศ WORK SHOP วันแรกแบ่งปันข่าวนี้ให้กับเพื่อน