หน่วยงานที่ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถานบันอุดมศึกษาไทย (ALIST)
Display # 
21   Link   หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
797
22   Link   ศูนย์การเรียนรู้ชีระ ศุษิลวรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
731
23   Link   ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
517
24   Link   ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยเขตหาดใหญ่
383
25   Link   ห้องสมุดสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
33
26   Link   ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
352
27   Link   ห้องสมุดคณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
29
28   Link   ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
503
29   Link   ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
31
30   Link   ห้องสมุดหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
33
31   Link   ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
557
32   Link   ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
854
33   Link   หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
739
34   Link   หอบรรณสารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี
312
« StartPrev12NextEnd »
Page 2 of 2