หน่วยงานที่ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถานบันอุดมศึกษาไทย (ALIST)
Display # 
21   Link   หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
823
22   Link   ศูนย์การเรียนรู้ชีระ ศุษิลวรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
754
23   Link   ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
538
24   Link   ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยเขตหาดใหญ่
406
25   Link   ห้องสมุดสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
61
26   Link   ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
375
27   Link   ห้องสมุดคณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
56
28   Link   ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
527
29   Link   ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
58
30   Link   ห้องสมุดหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
59
31   Link   ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
585
32   Link   ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
875
33   Link   หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
807
34   Link   หอบรรณสารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี
341
« StartPrev12NextEnd »
Page 2 of 2