ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพิ่อสถาบันอุดมศึกษาไทยเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2541
Loading...

จุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย

เพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบห้องสมุดที่เหมาะสมกับการใช้งานในหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน ลดการพึ่งพาโปรแกรมสำเร็จรูปจากต่างประเทศที่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ และค่าบำรุงรักษาปีละหลายล้านบาท

ALIST 4.0

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เวอร์ชัน 4.0 เพิ่มขีดความสามารถในด้านการสืบค้นผ่านโปรโตคอล Z39.50 และสนับสนุนการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Union Catalog

ส่วนงานระบบห้องสมุด

ประกอบด้วยระบบย่อยทั้งหมด 6 โมดูล

Acquisitions Module

ส่วนงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

Cataloging Module

ส่วนงานจัดทำรายการสืบค้น

Serials Module

ส่วนงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

Circulation Module

ส่วนงานให้บริการยืม-คืน

System Administration Module

ส่วนงานผู้ดูแลระบบ

Web OPAC

ส่วนงานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านเว็บ

รองรับการทำงานผ่าน Application บน Smart Phone ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร กิจกรรม การดำเนินงาน ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย

ลูกค้าของเรา

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าของเราจำนวนมากทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ทีมงานของเรา

ทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

ปรีชา ศรีมนัสรัตน์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ


โทร. 074-282118

อีเมล. preecha.s@psu.ac.th

เนาวรัตน์ สอิด

ผู้จัดการโครงการ


โทร. 074-282103

อีเมล. naowarat.s@psu.ac.th

ชำนาญ อินทสโร

ผู้จัดการโครงการ (ด้านพัฒนาระบบ)


โทร. 074-282120

อีเมล. chumnan.i@psu.ac.th

สุทธิพงษ์ อุดมประเสริฐกุล

หัวหน้าทีมด้านเทคนิค


โทร. 074-282122

อีเมล. suttipong.u@psu.ac.th

วรพจน์ คงอรุณ

ผู้เชี่ยวชาญระบบ


โทร. 074-282122

อีเมล. worapot.k@psu.ac.th

อัษฎายุทธ์ แซ่ลิ่ม

โปรแกรมเมอร์


โทร. 074-282083

อีเมล. assadayut.s@psu.ac.th

จีรศักดิ์ สายนาค

โปรแกรมเมอร์


โทร. 074-282122

อีเมล. cheerasak.s@psu.ac.th

วิไลลักษณ์ ไชยเสน

บริการลูกค้า/ให้คำปรึกษา


โทร. 074-282120

อีเมล. wilailuk.p@psu.ac.th

ศศิธร คงหนู

บริการลูกค้า/ให้คำปรึกษา


โทร. 074-289093

อีเมล. sasithorn.k@psu.ac.th

ติดต่อเรา

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทร. 074-282120, 074-289093

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.