ปรีชา ศรีมนัสรัตน์
Position:
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
Address:
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
90110
ประเทศไทย
Phone:
074-282118