ชำนาญ อินทสโร
Position:
ผู้จัดการโครงการ (ด้านพัฒนาระบบ)
Address:
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
90110
ประเทศไทย
Phone:
074-289090