Most downloaded files

Update 27 กุมภาพันธ์ 2560 (รายละเอียดการอัพเดทโปรแกรม)
ALIST-with-Line-Alert (เอกสารบรรยาย ALIST Users Group ครั้งที่ 10)
ALIST-Dashboard (เอกสารงานสัมมนา ALIST User Group ครั้งที่ 11)
เอกสารบรรยาย WUNCA ครั้งที่ 36 (เอกสารบรรยายงาน WUNCA)
Update 1 กุมภาพันธ์ 2559 (รายละเอียดการอัพเดทโปรแกรม)
 
Powered by Phoca Download

Contact Us

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่,
จังหวัดสงขลา.90110

Tel: 074-282120
Email: support@cc.psu.ac.th

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy