คำถามทั่วไป

คำถามที่พบบ่อย

ถาม : อยากทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

ตอบ : อีเมล์สอบถามได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ถาม  : ในเวอร์ชัน 4 แตกต่างจากเวอร์ชันเก่าอย่างไรบ้าง

ตอบ : สำหรับเวอร์ชัน 4 นี้ ถูกพัฒนาครบทั้ง 6 โมดูล และถูกรวมไว้ในโปรแกรมตัวเดียวกัน ตลอดจนสามารถทำงานแบบ Offline Mode ได้ ทำให้ในส่วนที่ต้องติดต่อกับผู้ใช้โดยตรง เช่น งานบริการยืมคืน ยังสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ได้ตามปกติ

 

ถาม : มีหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยใดบ้างที่ใช้งาน ALIST

ตอบ : สามารถดูได้ ที่นี่


Print