Circulation Module

คำถามที่พบบ่อย

ถาม  : ยืมต่อทรัพยากรมากกว่า 1 ครั้งไม่ได้

ตอบ : ตรวจสอบดังนี้

1.  ตรวจสอบว่าประเภทสมาชิกและประเภททรัพยากรที่ไม่สามารถยืมต่อได้

2.  เข้าเมนู System Admin  - -> System Configuration เลือก Circulation - -> Patron Rule

3.  ดับเบิลคลิกประเภทสมาชิกที่ได้จากการตรวจสอบในข้อ 1

4.  เลือกแทบ Rule Check-Out  & Remind

5.  เลือกประเภททรัพยากรที่ได้จากการตรวจสอบในข้อ 1

6.  ดูการตั้งค่าจำนวนครั้งในช่อง Max Renew

 

ถาม  : ทำไมจึงเคลียร์หนี้ค่าหนังสือหายไม่ได้

ตอบ : การเคลียร์หนี้หนังสือหายตามกระบวนการของโปรแกรม  เจ้าหน้าที่ต้องยิงบาร์โค้ดของหนังสือที่แจ้งหายในหน้าจอการคืนก่อนทุกครั้ง เพื่อให้โปรแกรมปรับสถานะหนังสือให้ถูกต้อง  โปรแกรมจึงจะเคลียร์หนี้ค่าหนังสือหายให้แก่สมาชิก


Print