เยี่ยม Site ม.หาดใหญ่

ติดตั้งระบบ ALIST ม.พะเยา

 

ในวันที่ 9 มกราคม 2554 ทีมงาน ALIST ประกอบด้วย นายวรพจน์ คงอรุณ นายร่มธรรม ศรีพจนารถนางสาวปิยนุช แซ่ลิ่ว และนางสาวทิชาลักษณ์ สุวรรณพฤกษ์ ได้เดินทางไปอบรมและติดตั้งระบบ ALIST4รับลมหนาวที่มหาวิทยาลัยพะเยา(มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา)

โดยเริ่มการนำเข้าข้อมูลและเริ่มการรอบรมการใช้งานระบบ พบปัญหาระหว่างการอบรมเล็กน้อยแต่ก็แก้ไขและผ่านไปได้ด้วยดีครับ ทางทีมงานขอขอบคุณพี่ๆน้องๆ ที่ศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษาเป็นอย่างมากที่ได้เลือกใช้ระบบ ALIST4 และให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับ(กินอาหารเหนือทุกมื้อ^^)

 

มหาวิทยาลัยพะเยา

Contact Us

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่,
จังหวัดสงขลา.90110

Tel: 074-282120
Email: support@cc.psu.ac.th

X