ทีม ALIST ลงระบบที่ ราชภัฎลำปาง


ทีมงาน ALIST ลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ที่ราชภีฏลำปาง เมื่อ 1 สิงหาคม 2553 แม้จะเป็นวันอาทิตย์ แต่บรรณารักษ์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่นี่
ก็มาทำงานกัน ทราบจากท่านรอง ผอ. ว่าทำงานกันไม่มีวันหยุด แต่ให้สลับกันลาพักได้  เป็นทีมที่เข้มแข็งมาก เห็นแล้วก็ต้องขอชื่นชม

 

เข้าพบ อ.ดร.กังสดาล กนกหงษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมบรรณารักษ์ เพื่อรับทราบข้อมูลความเบื้องต้น

 

เตรียม server ติดตั้งระบบ เตรียมเครื่องสำหรับอบรม


อบรมบรรณารักษ์


Print