ทีม ALIST ติดตั้งระบบที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


หลังจากงาน WANCA 22 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.)  ทางทีมงาน ALIST ได้แยกเป็นสองกลุ่มเพื่อติดตั้งระบบที่มทส. และราชภัฏลำปาง

 

ในส่วนของมทส.นั้น ได้มีการติดตั้ง ALISTเวอร์ชัน 3 อยู่ก่อนและสนใจในโปรแกรมเวอร์ชันใหม่คือ ALIST เวอร์ชัน 4 ทางทีมซึ่งประกอบไปด้วย นายวรพจน์ คงอรุณ(หัวหน้าทีม), นายปริวรรต โชติแก้ว, นางสาวทิชาลักษณ์ สุวรรณพฤกษ์, นางสาว ปิยนุช แซ่ลิ่ว และนายร่มธรรม ศรีพจนารถ  ได้ทำการติดตั้งระบบทดสอบสำหรับใช้งาน ALISTเวอร์ชัน 4 และให้การอบรมแก่ทีมห้องสมุดของมทส.

 

ทั้งนี้ขอขอบคุณทีมงานของห้องสมุดมทส. ที่ให้การตอบรับอย่างอบอุ่นครับ

 

บรรยากาศการอบรม

 

 

ดูแลอย่างใกล้ชิด

 

ผู้ใช้งานฟังผู้อบรมอย่างตั้งใจ

 

ติดตั้ง ALIST เวอร์ชัน 4 เพื่อรอใช้งาน


Print