33 เหตุผลที่บรรณารักษ์กับห้องสมุดยังมีความสำคัญ

เป็นบทความที่เจอมาระหว่างหาข้อมูล เลยนำมาให้ได้อ่านกันครับ :)

 

1. Not everything is available on the internet

- อินเทอร์เน็ตไม่ได้มีทุกอย่าง

2. Digital libraries are not the internet

- ห้องสมุดดิจิทัลไม่ใช่อินเทอร์เน็ต

3. The internet isn’t free

- หนังสือบนอินเทอร์เน็ตไม่ได้ฟรีอย่างที่คิด

4. The internet complements libraries, but it doesn’t replace them

- อินเทอร์เน็ตเป็นเพียงส่วนหนึ่งของห้องสมุดที่ควรจะมี แต่ก็ไม่สามารถแทนที่ได้

5. School Libraries and Librarians Improve Student Test Scores

- ห้องสมุดทางการศึกษาและบรรณารักษ์ที่ทำงานในห้องสมุดทางการศึกษามีส่วนช่วยให้เด็กเรียนดีขึ้น