ทีมงาน ALIST ตั้งตั้งระบบเวอร์ชัน 4 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


หลังจากการเดินทางที่ขลุกขลักเล็กน้อย ทีมงาน ALIST (นายอัษฎายุทธ์ แซ่ลิ่ม, นายวรพจน์ คงอรุณ, นายร่มธรรม ศรีพจนารถ, นายปริวรรต โชติแก้ว, นางสาวปิยนุช แซ่ลิ่ว และนางสาวทิชาลักษณ์ สุวรรณพฤกษ์ ) ก็ได้มาถึงมอ. วิทยาเขตปัตตานีเป็นที่เรียบร้อย ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 และเดินทางต่อไปยังหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ

หลังจากเสร็จการอบรมทั้งหมดเป็นเวลาสามวันทางห้องสมุดก็ได้เริ่มทดลองใช้งาน ALIST 4 คู่ขนานไปกับ ALIST 3 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการใช้งานระบบ  หลังจากที่ได้พูดคุยนางสมบูรณ์ ห่านรัตนสกุล หัวหน้าฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ทางทีมงานได้แบ่งทีมกันคอยเฝ้าดูแลการใช้งาน  และคอยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้งานจริง

ทั้งนี้ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆจากทางหอสมุดจอห์น เอฟ เคเนดี้ ที่ได้ต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดี (อิ่มเกินทุกมื้อ) และได้ทำให้เห็นว่าจังหวัดปัตตานีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับหลังจากพักเหนื่อยซักครู่ก็ได้เริ่มการอบรมให้แก่เหล่าผู้ใช้งานที่รอคอยใช้โปรแกรม ALIST 4

 

หอสมุด จอห์น เอฟ เคเนดี้ หรือ JFK

 


อบรม System Admin Module

 

อบรม System Admin Module

 

อบรม Circulation Module

 

ปรึกษาระบบกับคุณสมบูรณ์

 

ให้คำปรึกษาระหว่างการใช้งาน

 

หากมีปัญหาเราก็พร้อมช่วยเหลือได้ทันที

 

Contact Us

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่,
จังหวัดสงขลา.90110

Tel: 074-282120
Email: support@cc.psu.ac.th

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy