เยี่ยม ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


เมื่อเดือนมีนาคม 2553 ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันการศึกษาไทย Automated Library System for Thai Higher Education Institutes [ALIST] โดยไปกับทีมที่พัฒนาระบบของศูนย์คอมพิวเตอร์

คราวนี้แวะเยี่ยมหลายแห่งด้วยกัน เริ่มที่ โคราช ซึ่งใช้บริการระบบ ALIST ของศูนย์คอมพิวเตอร์อยู่ 2 แห่ง คือที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน และ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากนั้นแวะที่กรุงเทพฯเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์

เลยอยากจะนำภาพของหอสมุด ที่แวะไปเยี่ยมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

เริ่มด้วย ห้องสมุด ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน ส่วนงานนี้สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญภัค สังฆมานนท์ เป็น ผอ. จากการเข้าไปสัมผัสการทำงานและได้มีโอกาสพบท่าน รวมทั้งได้เห็นห้องสมุด ของที่นี่ นับได้ว่าท่านเป็นนักบริหารที่สมัยใหม่ สามารถนำทรัพยากรบุคคล ของมหาวิทยาลัยมาใช้ประโยชน์ ได้เหมาะเจาะจริงๆ ทั้งการออกแบบ การจัดวาง สอบถามมาทราบว่า ทำโดยทีมอาจารย์ บุคลากร ที่มีความรู้ในด้านต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ทั้งสิ้น

พื้นที่ของ หอสมุดเป็นเป็นหลายๆชั้น แต่ละชั้นแบ่งแยกจัดเป็นสีต่างๆ ด้านหน้ามีหน้าต่างกระจกจัดเป็นกิจกรรมต่างๆตามช่วงเวลาเสียดายไม่ได้ถ่ายส่วนหน้ามา

ประชุมที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีมงาน ALIST ประชุมร่วมกับทีมผู้บริหารและบรรณารักษ์

 

 

ช่วงที่ไปเป็นช่วงปิดเทอม จึงมีผู้มาใช้บริการน้อย ทำให้ได้ภาพมาเต็มๆพื้นที่


 

สีชมพูสวยได้ใจ คนถ่าย

 

 

มุมนี้วัยรุ่นน่าจะชอบค่ะ


 

บริเวณโถงชั้น 1 มีพื้นที่กว้างขวางสำหรับนักศึกษาใช้งาน


ห้องรับฝากขอเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าใช้บริการ


ป้ายบอกด้านหน้าชัดเจน


เข้าไปดูการใช้งานระบบของบรรณารักษ์


พอกลับมาจากเดินสาย นำเสนอภาพการเยี่ยม มทร อีสานให้ บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ดู ก็ได้ที ประยุกต์ใช้ที่ห้องประชุม 102 ของศูนย์คอมพิวเตอรืเลย ได้ประโยชน์จริงๆค่ะ

 

Contact Us

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่,
จังหวัดสงขลา.90110

Tel: 074-282120
Email: support@cc.psu.ac.th

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy