ทีม ALIST ลงระบบที่ ราชภัฎลำปาง


ทีมงาน ALIST ลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ที่ราชภีฏลำปาง เมื่อ 1 สิงหาคม 2553 แม้จะเป็นวันอาทิตย์ แต่บรรณารักษ์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่นี่
ก็มาทำงานกัน ทราบจากท่านรอง ผอ. ว่าทำงานกันไม่มีวันหยุด แต่ให้สลับกันลาพักได้  เป็นทีมที่เข้มแข็งมาก เห็นแล้วก็ต้องขอชื่นชม

 

เข้าพบ อ.ดร.กังสดาล กนกหงษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมบรรณารักษ์ เพื่อรับทราบข้อมูลความเบื้องต้น

 

เตรียม server ติดตั้งระบบ เตรียมเครื่องสำหรับอบรม


อบรมบรรณารักษ์

Contact Us

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่,
จังหวัดสงขลา.90110

Tel: 074-282120
Email: support@cc.psu.ac.th

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy