รายงานความก้าวหน้า

 • การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ระยะที่ 7 (2562)
  Additional functions
 1. สามารถแสดงข้อมูลและส่งออกข้อมูลบรรณนานุกรมเพื่อใช้งานกับโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม (Citation)
 2. รองรับการทำ Metadata Harvesting ผ่านแหล่งข้อมูล Open Access ได้
 3. รองรับการยืมด้วยตนเองบนชั้นผ่านอุปกรณ์มือถือ (Mobile Check-out)
 4. รองรับการเพิ่มข้อมูลและให้บริการยืมคืนด้วยบัตรประชาชน
 5. สามารถจัดทำ QR-Code โดยผนวกข้อความ URL กับข้อมูลจากระบบได้
 6. สามารถยืนยันตัวตนบน Mobile Application แทนการใช้บัตรสมาชิกได้
 7. สามารถแจ้งเตือนข้อมูลผ่านทาง Line Application
 • การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ระยะที่ 6 (2559)
  Additional functions
 1. พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST Web-based Application (ต่อเนื่อง)
  -  Cataloging Module, Circulation Module, System Administration Module
  -  Tools: การจัดทำบาร์โค้ด ลาเบล
 2. ฟังก์ชันเพิ่มเติม
  -  การเชื่อมโยงข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog Integration)
  -  ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับโปรแกรม ALIST Windows-based Application
  -  สนับสนุนการให้บริการระบบยืมคืน (Inter Library Loan)
 • การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ระยะที่ 5 (2558)
  Additional functions
 1. พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST Web-basedผ Application
  -  Cataloging Module
  -  Cataloging Module
  -  Circulation Module
  -  System Administration Module
  -  Searching Function
 2. ฟังก์ชันเพิ่มเติม
 3. ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับโปรแกรม ALIST Windows-based Application
 • การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ระยะที่ 4 (2555)
  Additional functions
 1. ปรับปรุงระบบสืบค้นข้อมูล
 2. รองรับการทำงานด้วยบัตรสมาชิก RFID Mifare
 3. รองรับการใช้งาน Webcam
 4. รองรับการแจ้งเตือนผ่าน SMS
 5. รองรับการทำแผนที่หนังสือ ที่ตั้งหนังสือ (Library Map)
 6. มีระบบการสืบค้นรวมระหว่างห้องสมุดที่ใช้ ALIST ด้วยกัน (ALIST Single Search)
 7. ฟังก์ชันเพิ่มเติม
 8. ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับโปรแกรม ALIST Windows-based Application
 • การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ระยะที่ 3 (2553) 
  Additional functions
 1. ปรับปรุงระบบสืบค้นข้อมูล พัฒนา OPAC 2.0 สนับสนุนการทำงานรูปแบบ Web 2.0 (Comment, Review, Rating)
 2. Webpage Management พัฒนาเครื่องมือให้ผู้ดูแลจัดการเว็บไซด์ของตัวเอง
 3. Mobile Search สืบค้นข้อมูลผ่านอุปกรณ์ iOS, Android, Windows Phone (Browser on Mobile)
 4. บริการเชื่อมต่อตามมาตรฐาน SIP2 (SIP2 Protocol) สำหรับอุปกรณ์ยืมคืนด้วยตัวเอง (Self-Check Kiosk)
 • การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ระยะที่ 2 (2550) 
  Additional functions
 1. (New) Acquisition Module
 2. (New) Serial Control Module
 3. (New) System Administration Module
 • การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ระยะที่ 1 (2548) 
  Additional functions
 1. Cataloging Module
 2. Circulation Module
 3. OPAC Module

1. พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST Web-based Application

Contact Us

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่,
จังหวัดสงขลา.90110

Tel: 074-282120
Email: support@cc.psu.ac.th

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy