System Administration Module

 เป็นส่วนที่ให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการกับระบบได้ในเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชันการทำงานหลักดังนี้

  • สามารถกำหนดนโยบายการให้บริการยืม คืน ได้ เช่น ค่าปรับ ระยะเวลาในการยืม โดยแยกตามประเภทของสมาชิกและทรัพยากร
  • กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบให้กับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  • ป้อน/ปรับปรุงข้อมูล Lookup Tables
  • สามารถกำหนดรายละเอียดของ Tag ได้เอง
  • มีฟังก์ชันในการจัดการห้องสมุดสาขา
  • สามารถปรับปรุงข้อมูลหลายรายการได้ (Global change)
  • สามารถจัดทำกลุ่มข้อมูลเพื่อการปรับปรุงได้ (Review File)
  • เครื่องลูกข่ายสามารถอัพเดทโปรแกรมได้อัตโนมัติ

Contact Us

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่,
จังหวัดสงขลา.90110

Tel: 074-282120
Email: support@cc.psu.ac.th

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy